Buurtbemiddeling in Nederweert werkt!

Ga het gesprek met elkaar aan! 
In Nederweert is het prettig wonen, werken en recreëren. Inwoners waarderen de leefomgeving, de verenigingen, de activiteiten en de faciliteiten. In een aantal gevallen gaat het soms even wat minder in de persoonlijke relaties tussen buren of buurtgenoten. Ook in onze gemeente kan dan de hulp van buurtbemiddeling worden ingeroepen.

Buurtgenoten zijn aan zet
Buurtgenoten zijn altijd als eerste aan zet om te proberen via één of meerdere gesprekken met elkaar de overlast op te lossen. Lukt dat aantoonbaar niet, maar willen beide partijen echt tot een oplossing komen, dan kan buurtbemiddeling worden ingeschakeld door contact op te nemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk via telefoonnummer 088-6560600. Geef aan dat het om buurtbemiddeling Nederweert gaat. Wij zorgen voor een luisterend oor, wat soms al voldoende is om de gesprekken tussen partijen op gang te brengen. Je kunt ook een e-mail sturen naar buurtbemiddelingnederweert@amwml.nl.

Afspraken
Vaak komen klachten van bewoners terecht bij de politie en woningcorporaties. Dat kan nog steeds. Buurtbemiddeling biedt politie en woningcorporaties echter ontlasting van deze taak. Als de klachten niets met criminaliteit, verslaving, psychiatrische problematiek of het gehuurde huis te maken hebben, kunnen ze doorverwijzen naar buurtbemiddeling.

Klik hier voor de folder.