Cursus Sociale Vaardigheden

Word je geregeld niet begrepen door anderen of heb je snel onenigheid? Vind je het moeilijk voor jezelf op te komen of durf je je mening niet vaak niet te geven? Vind je het lastig om “nee” te zeggen tegen je partner, familie, vrienden of werkgever? Heb je moeite met het geven of ontvangen van kritiek of complimenten? Of maakt het voeren van gesprekken je regelmatig onzeker?  Dan biedt deze cursus uitkomst!

Doel
Contacten met anderen verlopen makkelijker, waardoor je (sociale) leven aangenamer wordt.  
 
Hoe ziet de training er uit?
Je leert wat het effect is van jouw gedrag op anderen en rekent af met irrationele gedachten. Door nieuwe gedragingen toe te passen kun je bijvoorbeeld:
  • gemakkelijker contacten leggen
  • beter voor je mening uitkomen
  • ‘nee’ zeggen zonder daarmee te zitten
  • beter voor jezelf opkomen
  • je grenzen aangeven
  • emoties (boosheid) op een gepaste wijze uiten
Kennismakingsworkshop
Voorafgaand aan de cursus geven we een workshop sociale vaardigheden. De workshop is bedoeld ter kennismaking en als inleiding voor de groepsbijeenkomsten, die aansluitend zullen starten.
 
Praktische zaken:
Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden via cursus@amwml.nl U komt dan op een wachtlijst te staan. Er wordt t.z.t. contact met u opgenomen.

Kosten: deelname is gratis, aanmelden:  bel 088 - 656 06 00 of e-mail via cursus@amwml.nl