Sociale vaardigheden voor jonge volwassenen

Veel mensen vinden het lastig om contact te leggen en te onderhouden. De cursus Sociale vaardigheden  voor jong volwassenen is voor jong volwassenen die hun vaardigheden in het omgaan met anderen willen verbeteren.
 
Binnenkort is er een workshop Sociale vaardigheden jong volwassenen.
De workshop is bedoeld ter kennismaking en als inleiding voor de groepsbijeenkomsten. Meerdere keren per jaar start de cursus op verschillende locaties.
 
Doel
Bewustwording en uitbreiding van jouw eigen sociale vaardigheden. Je leert wat het effect is van jouw gedrag op anderen en rekent af met irrationele (oftewel; ‘niet-helpende’) gedachten. Door nieuwe gedragingen toe te passen kun je bijvoorbeeld:

·         gemakkelijker contacten leggen
·         beter voor je mening uitkomen
·         ‘nee’ zeggen zonder daarmee te zitten
·         beter voor jezelf opkomen
·         je grenzen aangeven
·         omgaan met feedback en waardering op stage en/of werk
·         emoties (boosheid) op een gepaste wijze uiten

Praktische zaken:
Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden via cursus@amwml.nl U komt dan op een wachtlijst te staan. Er wordt t.z.t. contact met u opgenomen.

Deelname is gratis, aanmelden:  bel 088 - 656 06 00 of e-mail via cursus@amwml.nl