Omgaan met emoties

Om echt veerkrachtig te worden, zal je emoties moeten ervaren. Je moet jezelf toestaan moeilijke dingen te voelen, om daar vervolgens op een juiste manier mee om te gaan. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat jij de baas wordt over jouw emoties? Hoe kun je emoties op een goede manier uiten, zonder de controle te verliezen? 

Voor wie?
Deze training is voor alle inwoners uit de gemeenten in Midden-Limburg die die graag de baas willen worden over hun emoties om uiteindelijk met meer zelfvertrouwen in het leven te staan.

Doelstelling
Veerkracht vergroten door emoties te (h)erkennen, beheersen en op een goede manier te uiten.

Inhoud en doel van de training
Er is een duidelijk verschil tussen het negeren van emoties en ze daadwerkelijk beheersen. Terwijl het ontkennen van emoties er op is gericht om aan de emoties te ontkomen, kan het beheersen van emoties ons helpen groeien op gebied van persoonlijke ontwikkeling. Maar waar komen de emoties vandaan? Wat is de invloed van deze emoties op jouw welzijn? En hoe doe je dat dan, emoties beheersen?

Tijdens de training komen onder andere de volgende thema’s aan bod:
  • De bron van emoties
  • Emoties herkennen en benoemen
  • Invloed van emoties op gedachten en gedrag
  • Uiten van emoties
  • Voor jezelf opkomen
  • Omgaan met moeilijke emoties zoals boosheid, agressie, schuld en schaamte
Praktische zaken:
Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden via: bel 088 - 656 06 00 of e-mail groepswerkamw@amwml.nl U komt dan op een wachtlijst te staan en men neemt t.z.t contact met u op.

Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd, 

Heb je interesse? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens