Omgaan met minder geld

Geld is een onmisbaar onderwerp in ieders leven. Hoe om te gaan met geld is niet altijd even gemakkelijk. Ook al lijkt dit soms wel vanzelfsprekend.
 
In het dagelijks leven komen soms problemen voor in het omgaan met geld. Dit kan verschillen van een rekening die te laat wordt betaald, post die per ongeluk vergeten wordt of zelfs uit de hand gelopen schulden.


Thema’s

  • Administratie en post
  • Praktische tips hoe om te gaan met minder geld
  • Rechten en plichten door de Wegwijzer
  • Financieel overzicht
  • Hoe om te gaan met dilemma’s rondom minder geld
  • Ruimte voor een eigen thema of inbreng


Praktische zaken: 

Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden via groepswerkamw@amwml.nl. U komt dan op een wachtlijst te staan. Er wordt t.z.t. contact met u opgenomen.

Deelname is gratis, aanmelden: bel 088 - 656 06 00 of e-mail groepswerkamw@amwml.nl