Grip en Glans: Leven met veranderingen

Ons leven is continue in beweging. Helaas zijn niet alle veranderingen positief. Vooral grote veranderingen in onze persoonlijke omgeving, de veranderingen waar we niet zelf voor hebben gekozen, zijn soms moeilijk te accepteren. Hoe zorg jij ervoor dat je ondanks alles grip houdt op jouw leven? En hoe geef jij glans aan het leven?
Mis jij de gezelligheid om je heen? Zou je jouw kenniskring graag willen uitbreiden? Of wil je iets ondernemen maar stel je dit steeds uit? Dan is de training grip en glans: leven met verandering iets voor jou.

Voor wie?
De training Grip en Glans: leven met verandering is voor alle inwoners uit de gemeenten in Midden-Limburg die te maken krijgen met (dreigend) verlies van sociale, psychische en/of fysieke hulp.

Doelstelling
Deze training helpt men om o.a. meer grip (eigen regie) en glans (welbevinden) te ervaren in het leven.

Inhoud en doel van de training
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de thema’s die het leven wat meer glans kunnen geven. Als rode draad door de training gebruiken we de zogenaamde GLANS-schijf van vijf. Dit is vergelijkbaar met de voedingsschijf, alleen gaat dit niet alleen over voeding maar ook andere energiebronnen die een mens nodig heeft.
Tijdens deze training komen onder andere de volgende thema’s aan bod:
  • Positief zijn en blijven
  • Initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen
  • Samenzijn met anderen en vriendschap
  • Doelen stellen en bereiken
  • Persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen
  • De positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren
Praktische zaken:
Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden via: bel 088 - 656 06 00 of e-mail groepswerkamw@amwml.nl U komt dan op een wachtlijst te staan en men neemt t.z.t contact met u op.

Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd, 

Heb je interesse? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens