Leven met veranderingen

Hoe kleurt u uw leven in?
 
Sommige veranderingen zijn prettig zoals; zelfstandig gaan wonen, starten met een nieuwe opleiding of baan, het krijgen van (klein)kinderen en het hebben van meer tijd. Andere veranderingen zijn minder prettig, zoals het achterlaten van je vertrouwde omgeving, nieuwe contacten leggen, vriendschappen sluiten en de achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vaste dagindeling, of verlies van dierbaren.
Door (onverwachte) veranderingen in uw leven, kan het zijn dat u behoefte heeft om zo goed als mogelijk grip te houden op uw leven. Het kan helpen om hierover met andere mensen in contact te komen. Waar lopen andere mensen tegen aan? Hoe gaan zij er mee om?  
 
Met de Grip & Glans cursus bieden we u ondersteuning in het aanpakken van het invullen van uw tijd en hoe dit mogelijk anders zou kunnen doen. Door middel van het volgen van deze cursus kunt u zelf actief aan de slag met het creëren van meer kleur in uw leven. De kleinste stapjes tot verandering kunnen soms tot grote effecten leiden!
 
Voor wie is deze cursus bedoeld:
Voor degene die één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt, dan is de cursus leven met veranderingenzeer waarschijnlijk geschikt voor u.
 
• Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen.       ja/nee
• Ik zou mijn kennissenkring graag uit willen breiden.     ja/nee
• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb.                ja/nee
• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel
   het steeds uit.                                                                      ja/nee
     
Wat kunt u verwachten:
Tijdens de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die te
maken hebben met manieren waarop u het leven wat meer glans
kunt geven. Als rode draad door de cursus loopt het gebruik van de zogenaamde GLANS-schijf van vijf, waarbij elke letter van het woord GLANS een schijfje inneemt. De glansschijf is vergelijkbaar met de voedingsschijf. Alleen gaat het niet over gezonde voeding, maar over andere belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die mensen nodig hebben om prettig te leven. Concrete onderwerpen zijn:
• positief zijn en blijven;
• initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
• samen met anderen zijn en vriendschap;
• doelen stellen en bereiken;
• persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;
• de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn
   ervaren.
 
Praktische informatie:
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. De groep zal bestaan uit 8 tot 10 deelnemers en worden begeleid door twee Grip & Glans docenten. Deze cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. Bij de cursus hoort een mooi uitgevoerde werkmap.
 
Goed om te weten: 
Er vinden voordat de groep start individuele kennismakingsgesprekken plaats, waarin we samen kijken of deze cursus bij u past.

  Roermond
Wanneer Wordt nader bepaald
Tijdstip Wordt nader bepaald
Waar Kantoor AMW, Bredeweg 239d, 6043 GA Roermond
Aanmelden Bel 088 - 656 06 00 of e-mail via groepswerkamw@amwml.nl

 Heb je interesse? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.