Wij Mantelzorgers Roermond 2020

Thema dinsdag:
 
Welke mantelzorgomstandigheden in uw leven zijn mogelijk een bron van voldoening en/of overbelasting/stress?
 
Ons is bekend dat het voor mantelzorgers in het algemeen moeilijk is om naast de zorg voor een ander, ook goed voor zichzelf te blijven zorgen. Het risico dat de zorg voor zichzelf uit het oog wordt verloren is groot. De hoeveelheid van wat er op de mantelzorger afkomt en de hectiek speelt hierin een grote rol. De kans op overbelasting neemt hierdoor toe. Om dit te voorkomen, vraagt dit een zekere alertheid van de mantelzorger.
 
Lukt het u om uw tijd redelijk te verdelen tussen de zorg van de zorgbehoeftige en tijd voor uzelf? 

Elke maand organiseren wij een bijeenkomst met een onderwerp dat door mantelzorgers zelf is aangedragen.

Praktische informatie:

  Roermond
Bijeenkomsten 2020 Wordt nader bepaald
Waar de Graasj, Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond
Tijdstip Wordt nader bepaald
Kosten Deelname is gratis
Aanmelden Telefonisch of per mail: 
Ria Wassenberg: 06-10768602
Savannah Offermans: 06-89970639
Email: wijmantelzorgersroermond@amwml.nl