Omgaan met teleurstellingen (Online workshop)

Omgaan met teleurstellingen
 
Alle vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, wat het dagelijks leven er niet makkelijker op maakt. Wat kom jij hierin tegen en hoe ga je hier mee om? Is er wellicht een andere manier om hier naar te kijken en hier mee om te gaan? Deze bijeenkomst helpt jou om hier meer inzicht in te krijgen.
 
Doel van de workshop:
Tijdens de workshop streven wij er naar om mensen in verbinding te brengen die het op dit moment moeilijk hebben door de coronacrisis en de teleurstellingen ervaren.
Men kan ventileren en ervaringen delen over deze moeilijke tijd.
Deelnemers onderzoeken voor zichzelf waar zij in deze coronatijd teleurstelling hebben ervaren.
Er is aandacht om de ervaren teleurstelling te kunnen delen met anderen.

We gaan aan de slag met de volgende thema’s:
 
  • Hoe ervaar je de huidige situatie?
  • Wat is er nu niet meer mogelijk door deze situatie?
  • Hoe kun je hier mee omgaan? Waar liggen kansen?
  • Heden en toekomst.
De workshop Omgaan met teleurstellingen wordt Online gegeven. Na aanmelding via de e-mail krijgt u van ons een link toegestuurd om de workshop te kunnen volgen. 

Alle workshops worden eenmalig gegeven en er wordt met de deelnemers besproken of er behoefte is aan een vervolg.

De workshop zal doorgaan bij een minimum aantal aanmeldingen van 4 personen. Je kunt je uiterlijk aanmelden tot 1 week voordat de workshop start!

Praktische zaken:
Op dit moment zijn de data nog niet bekend. U kunt zich wel aanmelden via groepswerkamw@amwml.nl. U komt dan op een wachtlijst te staan. Er wordt t.z.t. contact met u opgenomen.

Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd, aanmelden: bel 088 - 656 06 00 of e-mail groepswerkamw@amwml.nl

Heb je interesse? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens