Training ‘In gesprek over eenzaamheid’ Roermond

In samenwerking met Stichting Wel.Kom en Gemeente Roermond biedt het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg de training In gesprek over eenzaamheid aan voor vrijwilligers in Gemeente Roermond.

Om eenzaamheid te doorbreken zal het (h)erkennen en in gesprek gaan over eenzaamheid een belangrijke eerste stap zijn. In de trainingen is er aandacht over hoe je zelf met eenzaamheid omgaat en hoe je een gesprek over eenzaamheid aan kunt gaan.

De drempel over: in contact over eenzaamheid
Welke vragen kun je stellen? Wat als iemand aangeeft dat het niet zo goed gaat? Hoe ga je in gesprek met mensen over vragen, dilemma’s en soms moeilijkere onderwerpen? Welke vragen kun je het beste wel, of juist niet, stellen? En moet je altijd iets doen of adviseren?

In deze training bespreken we verschillende situaties en vinden we antwoorden op al deze vragen. We bespreken jouw ervaringen en die van anderen om zo van elkaar te leren. Hoe gaan andere vrijwilligers en professionals hiermee om?

De training voor vrijwilligers bestaat uit twee dagdelen 

De training voor vrijwilligers bestaat uit twee dagdelen.

Tijdens de eerste training gaan we in op het thema eenzaamheid. Wat is eenzaamheid? Welke vormen van eenzaamheid zijn er? Hoe komen mensen in een neerwaartse spiraal terecht en wat kunnen we eraan doen? Wat betekent eenzaamheid voor jou? Hoe ga je het gesprek aan? Welke vragen kun je stellen?

In de tussenliggende weken ga je zelf aan de slag met oefeningen.

In de tweede training bespreken we de oefeningen. Wat zijn jouw ervaringen van de afgelopen weken? Wat ging er goed en wat kan beter? Hoe nu verder? Je krijgt antwoord op vragen en praktische tips hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

 Voor wie?
De training is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn in de Gemeente Roermond. Wil jij leren hoe je een moeilijk gesprek aan kunt gaan? Meld je dan aan! bij Patricia van Kessel p.vankessel@welkom.nu of Dave Pepels d.pepels@amwml.nl, of bel naar 0475-345 135  (Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Deelname is geheel gratis
Training 3 Dinsdag 17 november 09.00 tot 12.00 uur Roermond
Dinsdag 1 december 09.00 tot 12.00 uur Roermond
 
Bij de geplande trainingen houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.