Train-de-trainer cursus voor professionals / In gesprek over eenzaamheid

In gesprek over eenzaamheid

Train-de-trainer cursus voor professionals
De gemeente Roermond heeft zich aangesloten bij het landelijk actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. Hiermee wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Belangrijk doel van het actieprogramma is om samen met inwoners en maatschappelijke organisaties te komen tot een lokale coalitie gericht op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
 
In samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk en Stichting Wel.Kom wordt er een train –de trainer cursus verzorgd. Deze cursus is gebaseerd op de routekaart die Movisie heeft ontwikkeld die professionals en vrijwilligers kunnen helpen om in gesprek te gaan over eenzaamheid. Om professionals bekend te maken met deze materialen, organiseren we een train – de – trainer cursus.In deze cursus maak je kennis met de producten van Movisie, wissel je ervaringen uit met collega professionals en kun je vragen aan ons stellen rondom het bespreekbaar maken van eenzaamheid.

De drempel over: in contact over eenzaamheid
Om eenzaamheid te doorbreken zal het (h)erkennen en in gesprek gaan over eenzaamheid een belangrijke eerste stap zijn. In de trainingen is er aandacht over hoe je zelf met eenzaamheid omgaat en hoe je een gesprek over eenzaamheid aan kunt gaan.
 
Welke vragen kun je stellen, wat als iemand aangeeft dat het niet zo goed gaat, wat als iemand aangeeft eenzaam te zijn, wat als je als vrijwilliger niet meer goed weet wat je moet zeggen? Hoe ga je in gesprek met mensen over vragen, dilemma’s en soms moeilijkere onderwerpen? Hoe en welke vragen kun je stellen en moet je altijd iets doen of adviseren?
 
Door het aanbieden van trainingen aan vrijwilligers en professionals proberen we een antwoord te vinden op hoe we ‘eenzaamheid’  kunnen doorbreken in de gemeente Roermond. Tijdens de trainingen komen ook ervaringen van andere aan bod. Hierdoor staan we stil hoe anderen hier mee omgaan, waardoor we van elkaar kunnen leren. 
 
Voor wie is cursus deze bedoeld:
De training is bedoeld voor organisaties en professionals die actief werkzaam zijn binnen het sociaal maatschappelijk domein van de gemeente Roermond.

Wat leer je en wat bieden wij aan:
Je leert als trainer hoe je eenzaamheid kunt signaleren, hoe je eenzaamheid bespreekbaar kan maken en wat de mogelijkheden zijn om deze kennis middels deze train-de trainer cursus ook door te geven aan collega’s of aan vrijwilligers.
 
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur en een terugkomdag van 2 uur waarin de deelnemers reflecteren op hun eerste ervaringen.  
  
De train – de- trainer wordt aangeboden en staat gepland op: 

Training 2 Donderdag 21 januari 2021 09.00 tot 11.30 uur Roermond
Donderdag 11 februari 2021 09.00 tot 11.30 uur Roermond
Donderdag 04 maart 2021 09.00 tot 11.00 uur Roermond
 
Bij de geplande trainingen houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. 

De training zal doorgaan bij een minimum aantal aanmeldingen van 4 personen. Je kunt je uiterlijk aanmelden tot 1 week voordat de training start!

Deelname is geheel gratis
 
De cursus wordt gegeven door Patricia van Kessel van Wel.Kom en Dave Pepels van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg. Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie dan kan dat door per mail contact op te nemen met Patricia van Kessel p.vankessel@welkom.nuof met Dave Pepels d.pepels@amwml.
 
‘Zorgen voor de ander is eerst zorgen voor jezelf. Dan pas heb je ruimte omde gevoelens en behoeftes van de ander te erkennen’