Formele cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning
Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wmo, jeugdhulp of participatiewet kan een beroep doen op cliëntondersteuning. Dit betekent dat je altijd iemand mag laten deelnemen aan het gesprek over de aanvraag van een voorziening/regeling/hulp van de gemeente.

Informele cliëntondersteuning
Veel mensen vragen iemand bij het gesprek: een dochter, broer, buurvrouw of vrijwilliger. Iemand die jou ondersteunt bij het stellen van vragen en het voeren van het  gesprek om een passend hulpaanbod te krijgen.

Deze persoon kent jouw situatie goed en weet  wat (nog) mogelijk is. Zo kan hij/zij veel steun bieden.

Formele cliëntondersteuning
Soms heb je niemand in je omgeving die jou kan ondersteunen. Of zijn er vragen die je ook met hulp van anderen niet kan beantwoorden. Maak dan gebruik van de formele cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner:
 • biedt een luisterend oor,
 • geeft informatie en advies aan jou en je naasten,
 • kan helpen bij het inzetten van je netwerk,
 • kent de regelingen goed,
 • helpt bij gesprekken en de aanvraag voor hulp/voorziening,
 • ondersteunt bij klachten over de procedure of het besluit van de gemeente.

Waar kun je terecht?
 • Inwoners van de gemeente Echt-Susteren:
  Welzijnsorganisatie stichting Menswel
  Chatelainplein 31, 6102 BB Echt
  0475-484848, info@menswel.nl , dhr. J. Schreurs
   
 • Inwoners van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert:
  Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
  088 - 6560600 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
  clientondersteuning@amwml.nl of www.amwml.nl
   
 • Inwoners van de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Roermond:
  MEE Noord- en Midden-Limburg
  088 465 35 55 of ondersteuningml@mee-nml.nl