Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” voor AMW-ML en CJG-ML

Algemeen Maatschappelijk Werk en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg zijn op 10 juli erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. Deze landelijk erkenning van Werk&Mantelzorg is een bevestiging dat zij de combinatie van mantelzorg en werk goed mogelijk maken.
Mieke Pirson, directeur bestuurder van AMW-ML en CJG-ML, nam begin 2017 de uitdaging van Marianne Smitsmans-Burhenne, wethouder van Roermond, aan om mantelzorgvriendelijke werkgever te worden. Vanaf toen heeft het thema hoog op de agenda gestaan. De organisatie heeft expliciet haar mantelzorgbeleid geformuleerd en ingevoerd. De erkenningscommissie benoemt verder als sterke punten van AMW-ML en CJG-ML: het bespreekbaar maken van het onderwerp, de maatwerk-regelingen en de diverse mogelijkheden om zorg en werk te combineren.

Stokje doorgeven
Op 10 juli is door  wethouder Smitsmans namens Stichting Werk en Mantelzorg de erkenning uitgereikt aan AMW-ML / CJG-ML.  “Geweldig dat weer een werkgever in Roermond aandacht heeft voor mantelzorgers die werk combineren met mantelzorg”. Mieke Pirson vult aan: “Steeds meer mensen zijn mantelzorger. We vinden het vanzelfsprekend dat we daar als organisatie oog voor hebben. We geven het stokje graag door aan een andere werkgever”.
Moveoo maatschappelijke opvangstaat klaar om het stokje over te nemen. Marie-Josée Vollebergh, bestuurder: “Moveoo vindt het ook heel belangrijk om medewerkers in staat te stellen werk te combineren met zorgtaken en neemt daarom het stokje met plezier over.”

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is het onbetaald zorgen voor een naaste (partner, kind, (schoon)ouder, vriend, familie, buur) die gehandicapt of chronisch ziek is. Dat ligt in een participatiemaatschappij voor de hand en daarom mogen werk en mantelzorg elkaar niet bijten. De Stichting Werk&Mantelzorg activeert werkgevers in Nederland om mantelzorgvriendelijk te gaan werken, want werk combineren met mantelzorg; het is de normaalste zaak van de wereld!

Wat houdt de erkenning in?
Met de Erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' erkent Werk&Mantelzorg dat een organisatie goed bezig is met het thema werk en mantelzorg. De Erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering en bevestiging dat  de organisatie aandacht heeft voor het onderwerp. Een organisatie is zelf verantwoordelijk om mantelzorgvriendelijk te zijn én blijven. www.werkenmantelzorg.nl


Wethouder Marianne Smitsmans reikt de erkenning uit aan Mieke Pirson.