Adviesvangers

Sociaal Werk Versterkt

Burgers en opdrachtgevers verwachten kwaliteit van het sociaal werk. De lokale invulling van sociaal werk kan en zal verschillen. Na de transities van rijk naar gemeenten is er behoefte aan een helder en eenduidig fundament voor het vak van de sociaal werker. Het programma ‘Sociaal Werk Versterkt’ bouwt dat fundament. Dat doet het samen met burgers, sociaal werkers, sociaal werk organisaties en de opdrachtgevers. De burgers die individueel dan wel collectief (samenlevingsopbouw, jongerenwerk etc.) ondersteuning en hulp krijgen van sociaal werkers kunnen namelijk als beste zelf bepalen of zij die hulp wel als helpend ervaren. Daarom denken in tien gemeentes/ regio’s ervaringsdeskundigen mee over uiteenlopende onderwerpen, met als doel bij te dragen aan de doelen van het programma. Dan doen we onder andere via de methode Adviesvangers.

Adviesvangers
 
In de Adviesvangersmethode halen mensen via brainstorms ideeën op uit de doelgroep waar ze ook zelf toe behoren. Jongeren voor jongeren, ouderen voor ouderen of een gedeelde ervaring. De Adviesvangers en de deelnemers aan deze brainstorms zijn ervaringsdeskundigen. Samen bepalen zij per brainstorm een top vijf van ideeën die het sociaal werk verder helpen professionaliseren.
 
Er zijn 3 verschillende brainstormsessies met verschillende onderwerpen:
 
In Nederweert is het onderwerp: 
Wat betekent leven met weinig geld voor jou?
 
In Weert is het onderwerp:
Wat mensen met een migratieachtergrond nodig hebben om hun vraag te stellen?
 
In Leudal is het onderwerp:
Wat jongeren tussen 17-21 jaar nodig hebben om hun vraag te stellen?
 
Als dank voor je bijdrage ontvang je een kleine attentie.
 
Wil jij deelnemen aan een brainstromsessie, geef je dan snel op?

Aanmelden kan hier