Project Heiveldplein (Maasbracht)

Odette (Wijkagent)

Bij de politie kwamen meldingen van overlast op het Heiveldplein binnen. Ter plaatse kreeg de politie echter niet veel informatie. Men wilde niet vertellen wat er nou echt aan de hand was. Dit ging de afgelopen jaren in een golfbeweging. Een paar meldingen en dan weer een paar maanden helemaal geen meldingen.
 
Als wijkagent had ik hier last van “er speelt wat, maar wil het niet aan de politie vertellen”. Men riep echter wel “de politie doet niks”.
 
Het “probleem” werd in het vangnetoverleg op tafel gelegd en al brainstormend werd besloten dat AMW met De woningstichting bij elke woning aan de deur zou gaan. Een gesprek, laagdrempelig en zonder gevolgen als men dit niet zou willen.
 
AMW, in de persoon van Petra, en de woningstichting, in de persoon van Claudine zijn als ware jehova’s langs de deuren gegaan. Dit leverde zorgelijke informatie op.

Inmiddels was er een werkgroep geformeerd van AMW, Woningstichting, politie, Dokus bemoeizorg en de gemeente Maasgouw. In de werkgroep werden de bevindingen gedeeld en werd er een plan van aanpak gemaakt.
 
Ieder huisje bleek zijn kruisje te hebben en per woning verschilde de aanpak. In verschillende samenstellingen werd er op huisbezoek gegaan. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk was er vertrouwen en zag men daadwerkelijk iets op het plein veranderen. Zowel aan de buitenkant (openbare ruimte) als achter de voordeur werden problemen, ergernissen en misverstanden aangepakt.
 
Samen met de bewoners kreeg het Heiveldplein een facelift en ontstond er saamhorigheid. Men groet elkaar, gaat bij elkaar op de koffie, spreekt elkaar zelf aan en helpt elkaar.
 
Het project mag als zeer geslaagd worden bestempeld. De integrale aanpak is een succes.
Deze werkwijze zal op meerdere locaties binnen Maasgouw toegepast gaan worden.
 

Claudine (Wonen Limburg)

Samen zorgen voor een betere leefbaarheid in de wijk. Zo eenvoudig was ons doel en vanuit die eenvoud hebben wij het project Heiveldplein opgepakt. Voor mij zat de kracht in de individuele gesprekken die Wonen Limburg samen met Maatschappelijk Werk heeft gevoerd. Bij de mensen thuis, aan hun eigen keukentafel, hadden wij al snel het vertrouwen van de bewoners gewonnen. De informatie die wij tijdens deze gesprekken opgehaald hebben was ontzettend waardevol. Door de samenwerking waren wij in staat om problemen die naar voren kwamen meteen breed op te pakken.
 
Dit project is een goed voorbeeld van een mooie integrale samenwerking tussen hulpverlening, gemeente, politie en de woningcorporatie. Wij zetten deze goede samenwerking graag voort en gaan binnenkort aan de slag met een andere straat.