Sociale raadslieden adviseren je gratis over wetten en regels.

Heb je soms moeite om de weg te vinden in het woud van voorzieningen, wetten en regels? En kun je daarbij wel wat gratis advies gebruiken? Goed nieuws! Vanaf nu kun je terecht bij Sabrina Seeck en Noortje Verber, de sociale raadslieden van de gemeente Nederweert.

Voor inwoners van Nederweert
Sabrina en Noortje helpen inwoners van Nederweert met vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. Als professionele dienstverleners geven ze gratis en vrijblijvend advies, informatie en ondersteuning.

Nauwe samenwerking
Het loket Sociale Raadslieden Nederweert is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente Nederweert en het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. De sociale raadslieden zullen nauw samenwerken met de steunpunten en andere ketenpartners.

Wegwijs maken
Sociale raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Sabrina Seeck werkte al 8,5 jaar als sociaal raadsvrouw in Brabant. “Tegenwoordig is het steeds lastiger voor mensen om te weten wat hun rechten en plichten zijn en bij welke instanties ze daarvoor moeten aankloppen”, vertelt Sabrina. “Ik maak mensen graag meer wegwijs in de wet- en regelgeving.

Samen op zoek naar een oplossing
Ook Noortje Verber heeft de nodige ervaring. Zij werkte als sociaal juridisch dienstverlener en als schulddienstverlener bij een gemeente. ”Ik adviseer mensen graag bij het maken van de vertaalslag tussen wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk”, vertelt Noortje. “We zoeken samen naar een oplossing voor hun problemen.”

Adviseren
Wetten, regels. Je kunt zich er best iets bij voorstellen, maar over welk advies gaat het nu precies? Ze geven je wat voorbeelden.
  • Ik kan moeilijk rondkomen. Wat kan ik daar aan doen?
  • Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kind?
  • Wie krijgt bij echtscheiding de huurwoning?
  • Ik ga weer werken. Wat betekent dat voor mijn toeslagen en hoe regel ik dat?
Invullen, schrijven
Natuurlijk is deze lijst niet volledig. Neem gewoon contact op met Sabrina of Noortje als je vragen hebt of loop binnen tijdens het spreekuur. Ze kunnen je ook helpen bij het invullen van formulieren, het schrijven van een formele brief of bemiddelen bij een klacht of bezwaar.

Spreekuur en mailen
De sociale raadslieden houden elke donderdag spreekuur van 14.00 tot 15.00 uur aan het Sint Antoniusplein 21-22 in Nederweert. Een afspraak maken is niet nodig. Mailen kan ook: raadsliedennederweert@amwml.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het loket Sociale Raadslieden Nederweert.