Gratis themabijeenkomst rondom het onderwerp: Laat ik geld liggen?

--------------------    PERSBERICHT       --------------------------
 
Op 27 januari 2020 organiseren Sociaal Raadslieden Nederweert en Bibliocenter een gratis themabijeenkomst rondom het onderwerp: Laat ik geld liggen?
Van 19.30 tot 21.30 uur worden inwoners van Nederweert, bij Bibliocenter Nederweert, geïnformeerd over de vele mogelijkheden en voorzieningen die gelden, maar waar niet altijd iedereen weet van heeft.

Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van regels, wetten en formulieren.
Zij adviseren inwoners hierover en zorgen ervoor dat zij beter weten waar zij recht op hebben en daardoor meer grip op geld krijgen.
Hoe zit dat bijvoorbeeld met toeslagen, gemeentelijke regelingen, energie en
de zorgverzekering?
De avond bestaat uit een algemene presentatie van Sociaal Raadslieden Nederweert (SRN) over energie, zorgkosten, toeslagen, gemeentelijke voorzieningen en de komst van de Voorzieningenwijzer van de Gemeente Nederweert.
Aansluitend is er ruimte om vragen te stellen en in te zoomen op persoonlijke situaties.
Je wilt toch zeker geen geld laten liggen!....

Themabijeenkomst
Laat ik geld liggen?
Maandag 27 januari 2020
19.30 tot 21.30 uur
 
19.00-19.30 uur:     inloop en ontvangst
19.30-20.30 uur:     algemene presentatie
20.30-21.30 uur:     vragenronde
 
Bibliocenter | Kapelaniestraat 8 | Nederweert
Kosten: gratis | Aanmelden: www.bibliocenter.nl/laat-ik-geld-liggen


-----------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Josefien Hesen (j.hesen@amwml.nl) : 06- 19081382 of
Anneloes Hannen (a.hannen@amwml.nl) : 06- 57871218