Kwetsbaarheid Microsoft Exchange server

Bij de laatste update van Microsoft is wereldwijd een kwetsbaarheid in het systeem ontstaan.
Microsoft heeft hiervoor een programma beschikbaar gesteld waardoor organisaties in de gelegenheid zijn gesteld om een controle uit te voeren.
Uit deze controle is gebleken dat de mailserver van het AMW-ML en CJG-ML is geraakt.
Onze ICT leverancier heeft hier direct en adequaat op gehandeld.
Uit onderzoek blijkt dat dat de kans op een mogelijk datalek miniem is.
Op dit moment zijn alle processen hersteld en hebben we geen verlies van data.
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot FG Leanne van Dijck via fg@amwml.nl of fg@cjgml.nl