Start Welzijn op Recept in gemeente Leudal: Positieve kijk op gezondheid

Start Welzijn op Recept in gemeente Leudal: Positieve kijk op gezondheid
Huisartsen zien regelmatig patiënten die klachten hebben waar niet enkel een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan mede veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatiespanningen, financiële zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. Deze problemen kunnen voor lichamelijke klachten zorgen zoals vermoeidheid of hoofdpijn maar ook voor somberheid, stress of angstklachten. In deze gevallen is het meestal niet nodig om medicijnen te slikken of een verwijzing te krijgen naar psychologische zorg. Vaak kan iemand beter geholpen worden in het zogenoemde ‘sociale domein’.
 
Huisartsenpraktijken Coene-Heetkamp uit Horn en Huisartsenpraktijk Deckers uit Haelen zijn daarom sinds april 2022 een pilot begonnen in samenwerking met Synthese (Welzijn), het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, gemeente Leudal, CZ en Meditta. Wanneer patiënten zich melden bij de huisarts met klachten die mogelijk mede veroorzaakt worden door onderliggende zorgen of spanningen, zullen ze samen het gesprek aangaan hierover. Vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zal de huisarts of praktijkondersteuner samen met de patiënt bekijken vanuit welke domeinen er ondersteuningsmogelijkheden zijn.
 
Deze medewerkers vanuit de verschillende domeinen zijn een aantal uren per week aanwezig in de huisartsenpraktijken waar zij gesprekken met patiënten kunnen voeren. Zij kennen de voorzieningen en initiatieven in het dorp of de gemeente. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een ontmoetingsplek, lotgenotencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning. Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiënten te vergroten en hierdoor ook een positievere gezondheid. Na één jaar zullen de resultaten van de pilot geëvalueerd worden.