ANBI

Stiching Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg heeft de ANBI-status.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut.
 • Naam van de instelling: Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
 • RSIN/Fiscaalnummer: 0029.79.263
 • Contactgegevens: Vogelsbleek 10, 6001BE in Weert
 • Doelstelling van de ANBI: Het AMW-ML  ondersteunt volwassenen bij vragen rond zelfstandig functioneren. Wij werken samen met de cliënten en hun omgeving om het perspectief in hun leven te behouden en te versterken door praktische en psychosociale hulp te bieden die zonder drempels direct toegankelijk is. Wij werken voor mens en maatschappij.
 • Beleidsplan
 • Functie van de bestuurder: bestuurder
 • Naam van de bestuurder: Mieke Pirson
 • Beloningsbeleid: Conform CAO Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening (zie website FCB)
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: AMW-ML  biedt informatie en advies, verleent hulp en verzorgt cursussen en workshops.
 • Financiële verantwoording: financiele verantwoording 2018
 • WNT verantwoording: WNT verantwoording 2018