ANBI

Stiching Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg heeft de ANBI-status.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut.
 • Naam van de instelling: Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
 • RSIN/Fiscaalnummer: 0029.79.263
 • Contactgegevens: Vogelsbleek 10, 6001BE in Weert
 • Doelstelling van de organisatie:
  Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg is een dynamische organisatie die midden in de lokale samenleving staat. Onze maatschappelijk werkers helpen inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en
  juist als het even niet mee zit. We bieden informatie en advies, hulpverlening en verzorgen trainingen en workshops
  binnen de thema's:
  - Vriendschap en relaties
  - Geld en werk
  - Ruzie en geweld
  - Verlies en verwerking
  - Persoonlijke ontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Functie van de bestuurder: bestuurder
 • Naam van de bestuurder: Mieke Pirson
 • Beloningsbeleid: Conform CAO Sociaal Werk
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: AMW-ML  biedt informatie en advies, verleent hulp en verzorgt trainingen en workshops. Voor informatie over strategisch beleid en verslaglegging van onze activiteiten zie ook het communicatieplatform Samen van Waarde.