‘Vallen is niet erg,
blijven liggen wel.’

‘Vallen is niet erg, blijven liggen wel.’

GRIP EN GLANS: LEVEN MET VERANDERING

Ons leven is continu in beweging. Helaas zijn niet alle veranderingen positief. Vooral grote veranderingen in onze persoonlijke omgeving, de veranderingen waar we niet zelf voor hebben gekozen, zijn soms moeilijk te accepteren. Hoe zorg jij ervoor dat je ondanks alles grip houdt op jouw leven? En hoe geef jij glans aan het leven?

Mis jij de gezelligheid om je heen? Zou je jouw kennissenkring graag willen uitbreiden? Of wil je iets ondernemen maar stel je dit steeds uit? Dan is de training “Grip en glans: leven met verandering” iets voor jou.

VOOR WIE

De training “Grip en Glans: leven met verandering” is voor alle inwoners van de gemeenten in Midden-Limburg die te maken krijgen met (dreigend) verlies van sociaal, psychisch en/of fysiek welbevinden.

DOELSTELLING

Deze training helpt om o.a. meer grip (eigen regie) en glans (welbevinden) te ervaren in het leven.

DOEL EN INHOUD VAN DE TRAINING

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we thema’s die het leven wat meer glans kunnen geven. Als rode draad door de training gebruiken we de zogenaamde GLANS-schijf van vijf. Dit is vergelijkbaar met de voedingsschijf, alleen gaat dit niet alleen over voeding maar over andere energiebronnen die een mens nodig heeft.

Tijdens deze training komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

 • Positief zijn en blijven

 • Initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen

 • Samenzijn met anderen en vriendschap

 • Doelen stellen en bereiken

 • Persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen

 • De positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren

Je ontmoet andere ouders en wisselt met elkaar ervaringen en ideeën uit over opvoeden. Je komt als ouders tenslotte allemaal vergelijkbare uitdagingen tegen in de opvoeding. Aan het eind van de workshop heb je een persoonlijk plan van aanpak ontwikkeld en krijg je het werkboek over het thema mee naar huis. Daarna kun je het opvoedplan thuis gaan toepassen.

PRAKTISCHE INFO

 • De training bestaat uit:

  • een kennismakingsgesprek waarin we kijken of deze training bij jou past;
  • 6 bijeenkomsten.
 • De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

 • De training wordt gegeven door twee gecertificeerde Grip en Glans trainers..

 • Deelname is gratis voor inwoners van Midden-Limburg

 • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd