Professionals

Welkom op de pagina voor professionals
Hier vind je informatie die voor jou als huisarts, maatschappelijke organisatie, specialist, ondernemer of hulpverlener van belang kan zijn.

AMW-ML is in opdracht van diverse opdrachtgevers werkzaam in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, etcetera.; dit aanbod is flexibel en vraaggericht.

AMW-ML is een netwerkorganisatie midden in de samenleving en speelt in op trends en behoeften vanuit de maatschappij. Onze werkers hebben een brede deskundigheid, zijn oplossings- en systeemgericht.
Bent je op zoek naar professionele hulp voor een specifieke doelgroep of rondom een specifiek thema?  Neem dan vrijblijvend contact op met AMW-ML.

Ons aanbod voor de professional: