Maatschappelijk Werk in het AZC

Asielzoekers hebben hun thuisland onvrijwillig verlaten en zijn niet zeker van een bestaan in Nederland. Zij hebben vaak traumatische ervaringen opgedaan tijdens hun vlucht en de voorafgaande gebeurtenissen. De cultuurschok, het leven als asielzoeker en veel onzekerheden hebben invloed op psychisch welbevinden en leiden veelal tot spanningsklachten.

Doel
Door professionele begeleiding bij psychosociale, emotionele en relationele problemen kan de asielzoeker zijn/haar situatie beheersbaar houden. Belangrijk doelen zijn: nieuwe trauma's voorkómen, leren omgaan met feiten, de eigen draagkracht hervinden en de zelfredzaamheid vergroten.
Voorbeeld
Onze maatschappelijk werker kan hulp bieden bij:
  • onzekerheid, eenzaamheid of verdriet
  • spanningen en irritaties door het verbeteren van sociale contacten
  • frustraties door het zoeken naar een nieuw evenwicht
  • psychosomatische klachten
  • praktische en/of financiële problemen

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons.