Schoolmaatschappelijk Werk

Een leerkracht vangt vaak de eerste signalen op van problemen bij kinderen en jongeren. Heeft een leerling ruzie of last van depressieve gevoelens? Is er sprake van pesten, eenzaamheid, verslaving of een ander probleem (op school of thuis)? Dan biedt de maatschappelijk werker op school hulp.

Doel
Het welzijn van de individuele leerling vergroten in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en het risico op schooluitval verminderen, zodat de leerling kan blijven bouwen aan zijn/haar toekomst.
Voorbeeld
Onze maatschappelijk werker kan op gezette tijden en op een vaste werkplek op school aanwezig zijn en:
  • biedt hulp aan leerlingen en ouders
  • opereert als vertrouwenspersoon
  • adviseert en informeert leerkrachten
  • participeert in diverse overlegorganen
  • kan snel doorverwijzen
 
Ben je geïnteresseerd in schoolmaatschappelijk werk? Heb je specifieke wensen? Neem dan contact op met ons.