Ziekenhuismaatschappelijk werk

Ziek zijn, onderzoek en behandeling of opname in het ziekenhuis kunnen ingrijpend zijn. Het beïnvloedt het dagelijks leven en mogelijk ook de toekomst. Er kan sprake zijn van angst, onzekerheden, onrust of verdriet.

Doel
Het doel is het hervinden van draagkracht. De patiënt ontdekt hoe hij/zij samen met familie en/of eigen netwerk met de (nieuwe) situatie om kan gaan.

Voorbeeld
Onze maatschappelijk werker begeleidt de patiënt en zijn naasten bij sociale, emotionele, financiële en relationele problemen die samenhangen met de ziekte en eventuele gevolgen die het leven danig kunnen veranderen. Hij geeft psycho-educatie en kan hulp bieden bij:
  • onzekerheid, spanning of verdriet
  • bezorgdheid over de thuissituatie
  • het verwerken van slecht nieuws
  • het accepteren van de ziekte
  • praktische zaken

AMW-ML kan ook in het ziekenhuis het verschil maken. Heb je specifieke vragen of wensen? Neem dan contact op met ons.