Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder van AMW-ML en CJG-ML is mevrouw Mieke Pirson.

Beide stichtingen kennen dezelfde Raad van Toezicht. Zij anticipeert pro-actief op maatschappelijke ontwikkelingen, die van betekenis zijn voor klant en organisatie, en houdt op basis daarvan toezicht op het beleid van de organisatie.

De Raad van Toezicht zet zich in om een toegevoegde waarde te leveren voor de Stichtingen en alle daarbij betrokkenen en bestaat uit de volgende leden:
 

  • mevrouw E.G.M. Kupers - voorzitter
  • de heer F.T.H.A. Coenen - plaatsvervangend voorzitter
  • mevrouw O.H.M. van der Goot-Wilms - lid
  • de heer F.P.R.H. Rademaekers - lid
  • de heer S.J.M. Smeets - lid