“Zeker in crisissituaties lopen de emoties hoog op. Wij zijn er voor cliënten om hen te ondersteunen. En om dit ook te blijven doen op moment dat het nodig en moeilijk is.”

“Zeker in crisissituaties lopen de emoties hoog op. Wij zijn er voor cliënten om hen te ondersteunen. En om dit ook te blijven doen op moment dat het nodig en moeilijk is.”

tagline

Collega Eline over haar werk bij het ‘er-op-af’- team.

Bij het AMW-ML is er één team het aanspreekput voor nieuwe aanmeldingen, spoed en crisisvragen: het ‘eropaf-team’. Dit team bestaat uit specialisten die dagelijks te maken hebben met intensieve casussen waarbij de veiligheid van cliënt(en) in gevaar is. Nena en Eline delen hier het verhaal van een moeder en haar 5 jaar oude dochter.

Collega Eline over haar werk bij het ‘er-op-af’- team.

Bij het AMW-ML is er één team het aanspreekput voor nieuwe aanmeldingen, spoed en crisisvragen: het ‘eropaf-team’. Dit team bestaat uit specialisten die dagelijks te maken hebben met intensieve casussen waarbij de veiligheid van cliënt(en) in gevaar is. Nena en Eline delen hier het verhaal van een moeder en haar 5 jaar oude dochter.

Het is vrijdagochtend 11.00 uur als moeder en dochter het kantoor in Roermond binnenlopen. Nena is maatschappelijk werker en voormalig lid van het eropaf-team. “Ik ben met moeder en dochter in gesprek gegaan. Zij is geboren en getogen in Spanje. Daar is ze slachtoffer geworden van huiselijk geweld. “Haar verhaal maakte diepe indruk. Ze is destijds (zwaar)gewond het vliegtuig ingestapt met haar toen nog maar 4 jarige dochter.” Moeder en dochter zijn gevlucht naar Nederland. Moeder had hier namelijk een goede vriend waar zij terecht kon. Hoewel dit op dat moment een uitkomst leek, blijkt nu dat moeder en dochter van de ene in de andere crisis terecht zijn gekomen.

Onveilige thuissituatie

Tijdens het eerste gesprek werd al snel duidelijk dat moeder en dochter dringend hulp nodig hadden. Eline had toen dienst en is het gesprek met moeder aangegaan. Zij herinnert zich dit moment nog al te goed. “Ken je de verhalen over loverboys? Over hun aanpak en hoe zij vrouwen manipuleren? Dit is eigenlijk een soortgelijke situatie, alleen dan in het drugscircuit. Deze vriend heeft mevrouws vertrouwen gewonnen, maar gaandeweg is zij de controle verloren. Er waren zelfs sterke vermoedens dat mevrouw diezelfde avond nog zou worden ingezet in de internationale cocaïnehandel.”

Het is vrijdagochtend 11.00 uur als moeder en dochter het kantoor in Roermond binnenlopen. Nena is maatschappelijk werker en voormalig lid van het eropaf-team. “Ik ben met moeder en dochter in gesprek gegaan. Zij is geboren en getogen in Spanje. Daar is ze slachtoffer geworden van huiselijk geweld. “Haar verhaal maakte diepe indruk. Ze is destijds (zwaar)gewond het vliegtuig ingestapt met haar toen nog maar 4 jarige dochter.” Moeder en dochter zijn gevlucht naar Nederland. Moeder had hier namelijk een goede vriend waar zij terecht kon. Hoewel dit op dat moment een uitkomst leek, blijkt nu dat moeder en dochter van de ene in de andere crisis terecht zijn gekomen.

Onveilige thuissituatie

Tijdens het eerste gesprek werd al snel duidelijk dat moeder en dochter dringend hulp nodig hadden. Eline had toen dienst en is aangesloten bij het gesprek. Zij herinnert zich dit moment nog al te goed. “Ken je de verhalen over loverboys? Over hun aanpak en hoe zij vrouwen manipuleren? Dit is eigenlijk een soortgelijke situatie, alleen dan in het drugscircuit. Deze vriend heeft mevrouws vertrouwen gewonnen, maar gaandeweg is zij de controle verloren. Er waren zelfs sterke vermoedens dat mevrouw diezelfde avond nog zou worden ingezet in de internationale cocaïnehandel.”

“Op dat moment zijn we gaan schakelen. Dit betekent; kantoor deuren dicht om moeder en dochter te beschermen én om dreigende situaties op kantoor te voorkomen.”

Plan van aanpak

“Op dat moment zijn we gaan schakelen. Dit betekent; kantoor deuren dicht om moeder en dochter te beschermen én om dreigende situaties op kantoor te voorkomen. We hebben contact gezocht met Veilig Thuis. Zij zijn toen direct naar kantoor gekomen om samen in gesprek te gaan.” Eline vervolgt. “Tijdens dit gesprek kwamen steeds meer details boven tafel. Zo bleek dat meneer o.a. had gelogen over zijn naam. Hij was een bekende in het drugscircuit en zijn zogenaamde medische aandoening bleek het gevolg van een schotwond.” Toen de gehele situatie duidelijk was, is de politie ingeschakeld.

Ondertussen ontfermde Nena zich over dochter, zodat moeder met Eline en Veilig Thuis in gesprek kon. “Hoewel dit eigenlijk niet bij mijn taken hoort, kreeg ik vanuit de organisatie de vrijheid om dochter op te vangen. We zijn het hele pand doorgerend met een papieren vliegtuigje. Alles om haar af te leiden van de situatie, maar ook om moeder de ruimte te geven om haar verhaal in alle vrijheid te kunnen delen.”

Eline vertelt over de stappen die zijn genomen om moeder en dochter in veiligheid te brengen. “Alle partijen voelden aan hoe onveilig de situatie was. Er was alleen geen direct bewijs, waardoor de politie niets kon doen. We leken vast te lopen…” Tot grote teleurstelling en wanhoop van mevrouw. “Je kunt je voorstellen wat voor ‘n emotionele dag dit was. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn we in gesprek geweest en er kwamen steeds meer details boven tafel. Moeder was emotioneel en uitgeput. “En dan zouden wij haar niet kunnen helpen omdat er niet genoeg bewijs is?!” Op aandringen van Eline heeft de politie vervolgens contact gezocht met het AVIM, de afdeling vreemdelingenpolitie en mensenhandel van de politie. “Want hoe dan ook, moeder en dochter konden die avond niet terug naar huis.”

Ze is vervolgens met moeder en dochter meegegaan naar de intake met de vreemdelingenpolitie ter ondersteuning. “Officieel hoort dit niet bij mijn taken, maar dit was een uitzonderlijke situatie. Mevrouw vond het prettig als ik mee zou gaan naar het bureau en ik was blij om haar die steun te kunnen bieden.”

Het AVIM heeft een plekje geregeld voor moeder en dochter in de vrouwenopvang in Zuid-Limburg. Hier konden zij diezelfde avond nog terecht. Om 21.00 uur ’s avonds stapten moeder en dochter in de auto naar de opvang.

Plan van aanpak

“Op dat moment zijn we gaan schakelen. Dit betekent; kantoor deuren dicht om moeder en dochter te beschermen én om dreigende situaties op kantoor te voorkomen. We hebben contact gezocht met Veilig Thuis. Zij zijn toen direct naar kantoor gekomen om samen in gesprek te gaan.” Eline vervolgt. “Tijdens dit gesprek kwamen steeds meer details boven tafel. Zo bleek dat meneer o.a. had gelogen over zijn naam. Hij was een bekende in het drugscircuit en zijn zogenaamde medische aandoening bleek het gevolg van een schotwond.” Toen de gehele situatie duidelijk was, is de politie ingeschakeld.

Ondertussen ontfermde Nena zich over dochter, zodat moeder met Eline en Veilig Thuis in gesprek kon. “Hoewel dit eigenlijk niet bij mijn taken hoort, kreeg ik vanuit de organisatie de vrijheid om dochter op te vangen. We zijn het hele pand doorgerend met een papieren vliegtuigje. Alles om haar af te leiden van de situatie, maar ook om moeder de ruimte te geven om haar verhaal in alle vrijheid te kunnen delen.”

Eline vertelt over de stappen die zijn genomen om moeder en dochter in veiligheid te brengen. “Alle partijen voelden aan hoe onveilig de situatie was. Er was alleen geen direct bewijs, waardoor de politie niets kon doen. We leken vast te lopen…” Tot grote teleurstelling en wanhoop van mevrouw. “Je kunt je voorstellen wat voor ‘n emotionele dag dit was. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn we in gesprek geweest en er kwamen steeds meer details boven tafel. Moeder was emotioneel en uitgeput. “En dan zouden wij haar niet kunnen helpen omdat er niet genoeg bewijs is?!” Op aandringen van Eline heeft de politie vervolgens contact gezocht met het AVIM, de afdeling vreemdelingenpolitie en mensenhandel van de politie. “Want hoe dan ook, moeder en dochter konden die avond niet terug naar huis.”

Ze is vervolgens met moeder en dochter meegegaan naar de intake met de vreemdelingenpolitie ter ondersteuning. “Officieel hoort dit niet bij mijn taken, maar dit was een uitzonderlijke situatie. Mevrouw vond het prettig als ik mee zou gaan naar het bureau en ik was blij om haar die steun te kunnen bieden.”

Het AVIM heeft een plekje geregeld voor moeder en dochter in de vrouwenopvang in Zuid-Limburg. Hier konden zij diezelfde avond nog terecht. Om 21.00 uur ’s avonds stapten moeder en dochter in de auto naar de opvang.

De rol van het AMW-ML

In deze crisis situatie heeft het eropaf-team twee hoofdtaken. Zij zetten de juiste lijnen uit en zorgen dat de juiste partijen betrokken zijn. Daarnaast bieden zij ook emotionele steun aan de cliënt. “Zeker in crisissituaties lopen de emoties hoog op. Wij zijn er voor cliënten om hen te ondersteunen. En om dit ook te blijven doen op moment dat het nodig en moeilijk is.”