Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het bestuur.

Zowel bestuur als Raad van Toezicht werken volgens de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van Sociaal Werk Nederland (de brancheorganisatie voor het sociaal werk).

Directeur-bestuurder van AMW-ML en CJG-ML is Mieke Pirson. .

Per 1 augustus 2022 bestaat de Raad van Toezicht van zowel AMW-ML als CJG-ML uit de volgende leden:

  • Ellen Kupers – voorzitter

  • Frank Rademaekers

  • Sebastiaan Smeets

  • Dominique Boer