Kennisgeving/Uitnodiging Filmfestival As Equals Opening namens Filmhuis en vluchtelingenwerk

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Lees meer