Anbi status

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemene nut.

 • Naam van de instelling: Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

 • RSIN/fiscaalnummer: 0029.79.263

 • Contactgegevens: Vogelsbleek 10, 6001BE in Weert

 • Doelstelling van de ANBI: Het AMW-ML  ondersteunt volwassenen bij vragen rond zelfstandig functioneren. Wij werken samen met de cliënten en hun omgeving om het perspectief in hun leven te behouden en te versterken door praktische en psychosociale hulp te bieden die zonder drempels direct toegankelijk is. Wij werken voor mens en maatschappij.

 • Functie van bestuurder: directeur-bestuurder

 • Naam van bestuurder: Mieke Pirson

 • Beloningsbeleid: Conform CAO Sociaal Werk (zie website Sociaal Werk)

 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: Het AMW-ML biedt informatie en advies, verleent hulp en verzorgt trainingen en workshops.

 • Opvoedondersteuning bij:

   • eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
   • complexe opvoed- en opgroeivragen
   • bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
   • doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp
 • WNT verantwoording 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.