HULP NODIG?

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) helpen we mensen met vragen en uitdagingen die het leven hen biedt. We geven informatie en advies, verlenen hulp waar nodig en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten over verschillende thema’s.

We ondersteunen bij vragen op gebied van onder andere:

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) helpen we mensen met vragen en uitdagingen die het leven hen biedt. We geven informatie en advies, verlenen hulp waar nodig en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten over verschillende thema’s.

We ondersteunen bij vragen op gebied van onder andere:

vriendschap en relatie
vriendschap en relatie
geld en werk
geld en werk
ruzie en geweld
ruzie en geweld
verlies en verwerking
verlies en verwerking
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijke ontwikkeling

LIEVER NIET ALLEEN?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid AMW-ML.
Ik Accepteer

CLIËNTONDERSTEUNING

Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wmo, Jeugd– of Participatiewet kan kosteloos een beroep doen op cliëntondersteuning.
Dit betekent dat je altijd iemand mee mag nemen naar gesprekken met de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.
Veel mensen vragen iemand bij het gesprek uit het eigen netwerk, zoals een dochter, broer, buurvrouw of vrijwilliger. Iemand die jou ondersteunt bij het stellen van vragen en het voeren van het gesprek.

Soms heb je niemand in je omgeving die jou kan ondersteunen. Of zijn er vragen die je ook met hulp van anderen niet kan beantwoorden. Maak dan gebruik van de cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner:

 • kan met je meegaan naar een gesprek;

 • biedt een luisterend oor;

 • geeft informatie en advies aan jou en je naasten;

 • kan helpen bij het inzetten van je netwerk;

 • kent de regelingen goed;

 • ondersteunt bij gesprekken en de aanvraag voor een voorziening;

 • ondersteunt bij klachten over de procedure of het besluit van de gemeente, Centrum voor Jeugd-en Gezin Midden-Limburg of de zorgaanbieder.

Waar kun je terecht?

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
088 – 65 60 600 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
clientondersteuning@amwml.nl

LIEVER NIET ALLEEN?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid AMW-ML.
Ik Accepteer

CLIËNT ONDERSTEUNING

Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wmo, Jeugd– of Participatiewet kan kosteloos een beroep doen op cliëntondersteuning.
Dit betekent dat je altijd iemand mee mag nemen naar gesprekken met de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.
Veel mensen vragen iemand bij het gesprek uit het eigen netwerk, zoals een dochter, broer, buurvrouw of vrijwilliger. Iemand die jou ondersteunt bij het stellen van vragen en het voeren van het gesprek.

Soms heb je niemand in je omgeving die jou kan ondersteunen. Of zijn er vragen die je ook met hulp van anderen niet kan beantwoorden. Maak dan gebruik van de cliëntondersteuning.

 • kan met je meegaan naar een gesprek;

 • biedt een luisterend oor;

 • geeft informatie en advies aan jou en je naasten;

 • kan helpen bij het inzetten van je netwerk;

 • kent de regelingen goed;

 • ondersteunt bij gesprekken en de aanvraag voor een voorziening;

 • ondersteunt bij klachten over de procedure of het besluit van de gemeente, Centrum voor Jeugd-en Gezin Midden-Limburg of de zorgaanbieder.

Waar kun je terecht?

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
088 – 65 60 600 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
clientondersteuning@amwml.nl

hulp bieden!

Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen. Je kunt hier soms best wat hulp bij gebruiken. Of bieden. Want als je zelf geen hulp nodig hebt, kun je vaak wel het verschil maken voor een ander.

Maak jij je grote zorgen om iemand in jouw omgeving? Je kunt dit melden bij een meldpunt of instantie. Zij geven advies over hoe je kunt handelen, of schakelen zelf de juiste hulp in.

Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen. Je kunt hier soms best wat hulp bij gebruiken. Of bieden. Want als je zelf geen hulp nodig hebt, kun je vaak wel het verschil maken voor een ander.

Maak jij je grote zorgen om iemand in jouw omgeving? Je kunt dit melden bij een meldpunt of instantie. Zij geven advies over hoe je kunt handelen, of schakelen zelf de juiste hulp in.

Ik maak me zorgen over het gedrag van iemand anders

Misschien schrik je van iemand op straat die in de war lijkt, of maak je je zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie jij je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Via dit meldpunt kun je met een deskundige praten over de persoon om wie jij je zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan je weet dat hij schulden heeft, die je steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt.

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt.

Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar.

Melding begin van een hulptraject

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met het lokaal meldpunt in de regio. In Midden-Limburg wordt het meldpunt uitgevoerd door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Door de medewerker van het meldpunt kan advies worden gegeven en worden meegekeken welke mogelijkheden er zijn rondom het inzetten van passende hulpverlening voor degene over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hulptraject.

 

 

Groep personen met zorgwekkend gedrag is divers

De groep van mensen die zorgwekkend gedrag vertonen is divers. Het kan gaan om personen met een (licht) verstandelijke beperking, dementie, een psychische aandoening, of levensproblemen zoals schulden of verlies van dierbaren. Het gaat om mensen die de grip op het leven (dreigen) te verliezen en die daarom zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben, maar deze niet altijd zelf opzoeken. Juist daarom is het goed als mensen meer naar elkaar omkijken en vanuit die zorg voor een ander een melding doen.

Bereikbaarheid regionaal meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800-1205.

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

worrying
worrying 2

Ik denk dat iemand geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

Iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, kan dit melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

Familie, naasten of buren merken vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Wvggz

Denk je dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Je kunt dan een melding doen in het kader van Wvggz. De gemeente moet die melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en eventueel de route naar een ‘zorgmachtiging’ in gang zetten. Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voert het verkennend onderzoek uit voor zes gemeenten in Midden Limburg (Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw).

Ik vermoed
huiselijk geweld of kindermishandeling.

In sommige situaties kunnen thuis de spanningen oplopen, waardoor huiselijk geweld kan ontstaan. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies en hulp te vragen.

Signalen van huiselijk geweld zijn soms lastig te herkennen. Niet alle slachtoffers van huiselijk geweld hebben blauwe plekken of littekens. Denk bijvoorbeeld ook aan schrikken wanneer iemand wordt aangeraakt of plotseling ander gedrag. Ook kun je huiselijk geweld herkennen door te letten op het gedrag van de persoon waarvan je denkt dat die het geweld pleegt.

 • Let op de signalen van kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling om duidelijkheid te krijgen.
 • Ga in gesprek met andere mensen, het slachtoffer of de pleger.
 • Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.
huiselijk geweld

Tijdelijk huisverbod en straf huiselijk geweld

Soms treft de politie of bijvoorbeeld Veilig Thuis bij mensen thuis een dreigende situatie aan. Maar zijn er (nog) geen strafbare feiten gepleegd. De politie kan dan niemand aanhouden of vervolgen. Met het tijdelijk huisverbod bestaat de mogelijkheid om in zo’n situatie toch in te grijpen. Daarmee zijn partner, kinderen of andere huisgenoten veiliger. Tijdens de periode van het tijdelijk huisverbod mag de uithuisgeplaatste ook geen contact opnemen met de thuisblijver(s).

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voert namens de zeven gemeenten van Midden-Limburg het casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Het doel van het casemanagement is om men te ondersteunen in het stoppen van (toekomstig) huiselijk geweld.

Het tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester en duurt 10 dagen. Na dag 10 kan de burgemeester besluiten om het huisverbod te verlengen omdat de situatie nog altijd onveilig is en de kans op herhaling van geweld, of de vermoedens hiervan, nog altijd aanwezig zijn. Het huisverbod kan verlengd worden met maximaal 18 dagen, dus 28 dagen in totaal. De casemanager zal dit met de betrokkenen bespreken. De casemanager blijft vanaf de start van het tijdelijk huisverbod nog voor de duur van 1 jaar betrokken.

worrying

Ik maak me zorgen over het gedrag van iemand anders

Misschien schrik je van iemand op straat die in de war lijkt, of maak je je zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie jij je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Via dit meldpunt kun je met een deskundige praten over de persoon om wie jij je zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan je weet dat hij schulden heeft, die je steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt.

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt.

Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar.

Melding begin van een hulptraject

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met het lokaal meldpunt in de regio. In Midden-Limburg wordt het meldpunt uitgevoerd door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Door de medewerker van het meldpunt kan advies worden gegeven en worden meegekeken welke mogelijkheden er zijn rondom het inzetten van passende hulpverlening voor degene over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hulptraject.

 

 

Groep personen met zorgwekkend gedrag is divers

De groep van mensen die zorgwekkend gedrag vertonen is divers. Het kan gaan om personen met een (licht) verstandelijke beperking, dementie, een psychische aandoening, of levensproblemen zoals schulden of verlies van dierbaren. Het gaat om mensen die de grip op het leven (dreigen) te verliezen en die daarom zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben, maar deze niet altijd zelf opzoeken. Juist daarom is het goed als mensen meer naar elkaar omkijken en vanuit die zorg voor een ander een melding doen.

Bereikbaarheid regionaal meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800-1205.

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

worrying 2

Ik denk dat iemand geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

Iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, kan dit melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

Familie, naasten of buren merken vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Wvggz

Denk je dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Je kunt dan een melding doen in het kader van Wvggz. De gemeente moet die melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en eventueel de route naar een ‘zorgmachtiging’ in gang zetten. Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voert het verkennend onderzoek uit voor zes gemeenten in Midden Limburg (Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw).

huiselijk geweld

Ik vermoed
huiselijk geweld of kindermishandeling.

In sommige situaties kunnen thuis de spanningen oplopen, waardoor huiselijk geweld kan ontstaan. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies en hulp te vragen.

Signalen van huiselijk geweld zijn soms lastig te herkennen. Niet alle slachtoffers van huiselijk geweld hebben blauwe plekken of littekens. Denk bijvoorbeeld ook aan schrikken wanneer iemand wordt aangeraakt of plotseling ander gedrag. Ook kun je huiselijk geweld herkennen door te letten op het gedrag van de persoon waarvan je denkt dat die het geweld pleegt.

 • Let op de signalen van kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling om duidelijkheid te krijgen.
 • Ga in gesprek met andere mensen, het slachtoffer of de pleger.
 • Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.

Tijdelijk huisverbod en straf huiselijk geweld

Soms treft de politie of bijvoorbeeld Veilig Thuis bij mensen thuis een dreigende situatie aan. Maar zijn er (nog) geen strafbare feiten gepleegd. De politie kan dan niemand aanhouden of vervolgen. Met het tijdelijk huisverbod bestaat de mogelijkheid om in zo’n situatie toch in te grijpen. Daarmee zijn partner, kinderen of andere huisgenoten veiliger. Tijdens de periode van het tijdelijk huisverbod mag de uithuisgeplaatste ook geen contact opnemen met de thuisblijver(s).

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voert namens de zeven gemeenten van Midden-Limburg het casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Het doel van het casemanagement is om men te ondersteunen in het stoppen van (toekomstig) huiselijk geweld.

Het tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester en duurt 10 dagen. Na dag 10 kan de burgemeester besluiten om het huisverbod te verlengen omdat de situatie nog altijd onveilig is en de kans op herhaling van geweld, of de vermoedens hiervan, nog altijd aanwezig zijn. Het huisverbod kan verlengd worden met maximaal 18 dagen, dus 28 dagen in totaal. De casemanager zal dit met de betrokkenen bespreken. De casemanager blijft vanaf de start van het tijdelijk huisverbod nog voor de duur van 1 jaar betrokken.