Privacy binnen het AMW-ML

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, slaan we binnen het AMW-ML gegevens op. Dat doen we in een digitaal dossier.

Dankzij dit dossier beschikken medewerkers altijd over actuele informatie. Je hoeft dus niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dit is prettig voor jou, efficiënt voor ons en het zorgt voor een betere samenwerking in jouw belang.  Het AMW-ML houdt zich aan de AVG. De AVG geeft aan hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.

Je leest hierover meer in ons privacyreglement dat je altijd bij ons mag opvragen.

Verzamelen en vastleggen van gegevens

Heb je voor de eerste keer contact met het AMW-ML dan vragen wij je naar algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en BSN.

Het AMW-ML noteert de gegevens in een digitaal dossier. Hierin worden ook notities gezet over die voor de hulpverlening noodzakelijk zijn.

Bescherming

Binnen het AMW-ML is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens.

Beveiliging

De beveiliging van jouw gegevens vindt plaats via meerder technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers. Alleen die medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn, mogen inzage hebben in de persoonsgegevens.

Dit betekent concreet dat de medewerkers van het AMW-ML er zorg voor dragen dat jouw gegevens niet:

 • in onbevoegde handen komen
 • verloren raken
 • door onoplettendheid openbaar worden

Bewaren van gegevens

Na afronding van de hulpverlening bewaren wij jouw gegevens 2 jaar. Hierna wordt het dossier vernietigd.

Jouw rechten

Zolang jouw dossier in gebruik of in ons archief is, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met je gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift (kopie) van je gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in je dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen
 • Het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van uw dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om je gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering)
 • Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen het AMW-ML of neem contact op met de FG.

Gegevens uitwisselen

Het AMW-ML hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om. Wij wisselen geen informatie uit met andere organisaties, tenzij wij hiervoor toestemming hebben. We stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt.

Meer weten?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy? Of wil je meer weten over het gebruik van dossiers? Wil je gebruik maken van jouw rechten? Of heb je een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

telefoonnummer: 088 0105930

mail: fg@amwml.nl

Je kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/