Verlies is ingrijpend en heeft vaak een grote impact. Je hebt dan ook tijd nodig om dit te verwerken. Iedereen doet dit op zijn eigen manier: de één wordt overladen door verdriet, de ander is boos en voelt vooral onbegrip.

Vaak denken we bij rouw aan het verlies van een dierbare door overlijden. Maar verlies is meer dan dat. Bijvoorbeeld:

  • Verlies van gezondheid door ziekte

  • Verlies van een partner na een scheiding

  • Verlies van een baan

  • Verlies van de hoop op een kind

Verlies van een dierbare met dementie

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte. Omdat jouw dierbare met dementie steeds minder gaat lijken op de persoon die hij ooit was, neem je tijdens het leven een beetje afscheid. Het gemis begint al voor het overlijden; je verliest jouw dierbare iedere dag een beetje meer.

Dit proces is een voortdurende opeenstapeling van verschillende soorten verlies. Voor jouw dierbare, voor jou en voor jullie nabije omgeving. Dit verlies heeft een grote impact.