Iedere relatie kent hoogte- en dieptepunten. Maar wat als jullie relatie vooral dieptepunten kent? Dat in een relatie niet altijd alles vanzelf gaat moge duidelijk zijn. Willen jullie de relatieproblemen aanpakken, zodat het weer net zo fijn wordt als in het begin?

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) biedt ondersteuning middels relatiegesprekken. Relatiegesprekken zijn bedoeld voor partners die willen investeren in elkaar. In deze gesprekken doe je inzichten op en krijg je handvatten mee. Dat is waardevol in elke fase van je relatie, zowel in het prille begin als na een aantal jubilea. Relatiegesprekken kunnen een boost geven en zorgen voor een nieuwe impuls in de relatie. Daarnaast blijkt dat partners die open communiceren over wat hen bezighoudt, meer steun en troost ontvangen van elkaar. Bovendien hebben zij ook minder lichamelijke klachten.

Misschien heb je er behoefte aan om eens te sparren met een neutraal iemand. Tijdens relatiegesprekken gaan jullie samen in gesprek, onder begeleiding van een maatschappelijk werker. Wat zijn de knelpunten in jullie relatie? Waar lopen jullie tegenaan? Hoe kunnen jullie dit uiteindelijk oplossen? De maatschappelijk werker begeleidt het gesprek zodat jullie beiden aan het woord komen en jullie verhaal kunnen delen.

Een enkel gesprek kan al voldoende zijn om een stap in de goede richting te zetten. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om één-op-één gesprekken te voeren.