Contact met familie, vrienden en buren is van groot belang voor ons geluksgevoel. Onderzoek toont aan dat mensen gelukkiger zijn als ze goede sociale contacten hebben, niet geïsoleerd leven, bij iemand terecht kunnen en begrepen worden. Daarbij geldt kwaliteit boven kwantiteit: enkele goede, diepgaande vriendschappen hebben de voorkeur boven meerdere oppervlakkige contacten.

Toch is dit niet vanzelfsprekend. Heb jij een beperkt sociaal netwerk en wil je dit graag uitbreiden? Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg kunnen we jou ondersteunen bij dit proces.