HOE WERKT ‘T?

Het Algemeen Maatschappelijk Werk is er voor alle inwoners van gemeenten in Midden-Limburg voor wie het leven soms een flinke uitdaging is. Onze professionals bieden ondersteuning zodat mensen weer grip op hun leven kunnen krijgen.

arrow blue links

HOE WERKT ‘T?

Het Algemeen Maatschappelijk Werk is er voor alle inwoners van gemeenten in Midden-Limburg voor wie het leven soms een flinke uitdaging is. Onze professionals bieden ondersteuning zodat mensen weer grip op hun leven kunnen krijgen.

Neem vrijblijvend
contact met ons op!

Heb je een vraag en wil je hierbij ondersteund worden door één van onze maatschappelijk werkers? Neem dan contact met ons op! Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen. Wij zijn er voor jou. Onze hulpverlening is vrijblijvend. Jij houdt de touwtjes in handen. Onze professionals staan voor je klaar. Neem contact met ons op.

Neem vrijblijvend
contact met ons op!

Heb je een vraag en wil je hierbij ondersteund worden door één van onze maatschappelijk werkers? Neem dan contact met ons op! Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen. Wij zijn er voor jou. Onze hulpverlening is vrijblijvend. Jij houdt de touwtjes in handen. Onze professionals staan voor je klaar. Neem contact met ons op.

arrow blue rechts

eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek gaan we dieper in op wat jouw vragen of zorgen zijn. Waar kunnen wij in meedenken? Waar loop jij op dit moment tegenaan en waar zou je graag hulp bij ontvangen?

Samen bespreken we wat jij nodig hebt om de zorgen aan te pakken. Dit kunnen tips of adviezen zijn waarna je op eigen kracht verder gaat. Gaan de vragen verder dan dit? Dan bieden we hulp op maat waarbij we stap voor stap het probleem met elkaar aanpakken.

Het eerste gesprek is een belangrijk moment in het proces. Waar mogelijk stellen we direct concrete doelen. Het is dus niet alleen een eerste kennismaking tussen jou en de maatschappelijk werker, maar ook een eerste stap om jouw problemen daadwerkelijk aan te pakken.

begeleiding op maat

Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen. Daarom is het uitgangspunt bij onze ondersteuning dat jij het uiteindelijk zelf moet, en kan, doen. Wij kunnen niet al je problemen oplossen, we kunnen je wel op weg helpen door je met mensen in contact te brengen en praktische zaken voor je te regelen. We helpen jou om te leren gaan met de situatie of problemen en tot oplossingen te komen, waardoor jij weer grip krijgt op jouw leven.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij er sterker en beter uitkomt. Het AMW-ML staat daarom naast je. Samen zetten we alles op een rijtje. We geven advies en praktische tips waar je direct iets mee kunt. Ook bespreken we wie van jouw familie, vrienden of bekenden mee kan denken en jou kan ondersteunen, zodat je er niet alleen voor staat.

Onze maatschappelijk werkers zijn allemaal hbo-geschoolde hulpverleners en ook geregistreerd bij Registerplein. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze hulpverlening en laten ons daarom jaarlijks extern toetsen in het kader van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificatie.

begeleiding op maat

Problemen aanpakken doe je zelf, maar niet alleen. Daarom is het uitgangspunt bij onze ondersteuning dat jij het uiteindelijk zelf moet, en kan, doen. Wij kunnen niet al je problemen oplossen, we kunnen je wel op weg helpen door je met mensen in contact te brengen en praktische zaken voor je te regelen. We helpen jou om te leren gaan met de situatie of problemen en tot oplossingen te komen, waardoor jij weer grip krijgt op jouw leven.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij er sterker en beter uitkomt. Het AMW-ML staat daarom naast je. Samen zetten we alles op een rijtje. We geven advies en praktische tips waar je direct iets mee kunt. Ook bespreken we wie van jouw familie, vrienden of bekenden mee kan denken en jou kan ondersteunen, zodat je er niet alleen voor staat.

Onze maatschappelijk werkers zijn allemaal hbo-geschoolde hulpverleners en ook geregistreerd bij Registerplein. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze hulpverlening en laten ons daarom jaarlijks extern toetsen in het kader van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificatie.

individueel, in groepen
of specialistisch

Naast individuele hulpverlening bieden we ook groepswerk rondom actuele thema’s. Het voordeel van groepswerk is de interactie met anderen. Tijdens deze bijeenkomsten vind je erkenning en herkenning bij anderen. Daarnaast leent het groepswerk zich perfect om in een veilige omgeving (nieuwe) vaardigheden te leren en te trainen.

In sommige situaties blijkt dat er gespecialiseerde hulp nodig is. Dit noemen we tweedelijnszorg. Voor deze gespecialiseerde hulp heb je een doorverwijzing nodig van jouw huisarts.

EVALUATIE

Na onze kennismaking gaan we met elkaar in gesprek. Wat wil je graag bereiken? Samen stellen we doelen, die worden vastgelegd in het digitaal dossier.
Gedurende de hulpverlening en aan het einde van ons traject, stemmen we steeds met elkaar af hoe je de hulpverlening ervaart. Het is daarbij ook belangrijk dat jij je vrij voelt om aan te geven wat je juist wel en wat juist niet prettig vindt. Als organisatie vinden we het belangrijk om steeds de best passende hulp te kunnen bieden. Daarom kijken we kritisch naar onszelf én hebben we jouw ervaringen nodig. We vragen cliënten om mee te denken en deel te nemen aan cliëntervaringsonderzoeken.

EVALUATIE

Na onze kennismaking gaan we met elkaar in gesprek. Wat wil je graag bereiken? Samen stellen we doelen, die worden vastgelegd in het digitaal dossier.

Gedurende de hulpverlening en aan het einde van ons traject, stemmen we steeds met elkaar af hoe je de hulpverlening ervaart. Het is daarbij ook belangrijk dat jij je vrij voelt om aan te geven wat je juist wel en wat juist niet prettig vindt.

De duur van onze hulp is voor iedereen anders. Wanneer je weer verder kunt in jouw eigen omgeving, sluiten we (in overleg) de hulpverlening af. Hoe lang de hulpverlening duurt, bepaal je samen met de maatschappelijk werker.

Als organisatie vinden we het belangrijk om steeds de best passende hulp te kunnen bieden. Daarom kijken we kritisch naar onszelf én hebben we jouw ervaringen nodig. We vragen cliënten om mee te denken en deel te nemen aan cliëntervaringsonderzoeken.