‘Stil. Omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn.’

‘Stil. Omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn.’

ROUWVERWERKING NA VERLIES VAN EEN DIERBARE

Iemand verliezen van wie je houdt, is een ingrijpende en verdrietige ervaring. Rouw lijkt op een vingerafdruk: het is voor iedereen herkenbaar maar toch ook anders. Soms lijkt aan het verdriet geen einde te komen. Jij staat stil, terwijl de wereld om je heen ‘gewoon’ door draait.

VOOR WIE

Deze gespreksgroep is voor alle inwoners uit de gemeenten in Midden-Limburg die een dierbare hebben verloren en die dit verdriet op een goede manier willen verwerken, onder andere door hier met lotgenoten over te praten.

praten.

DOELSTELLING

Steun en herkenning vinden bij lotgenoten en leren omgaan met het verdriet.

DOEL EN INHOUD VAN DE TRAINING

Het delen van jouw verdriet en ervaringen met lotgenoten kan je helpen om een nieuwe stap te zetten in jouw proces. Jullie zijn, helaas, allemaal ervaringsdeskundigen. Bij elkaar kun je terecht met al je vragen en zorgen, maar ook met kleine successen. Hoe kun je het verdriet een plekje geven? Hoe ga je om met het gemis? Hoe kijk je naar de toekomst en wie kan je hierbij helpen?

Tijdens de bijeenkomsten komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

 • Iedereen gaat verder met zijn/haar leven en ze verwachten van mij hetzelfde

 • Hoe kom ik de dag door?

 • Zorgen over de mensen in mijn netwerk, mijn kinderen

 • Omgaan met eenzaamheid

 • De toekomst

Er is ook ruimte voor andere vragen/onderwerpen die je wilt delen.

PRAKTISCHE INFO

 • De gespreksgroep bestaat uit:

  • een individueel kennismakingsgesprek met de begeleider(s)
  • 6 bijeenkomsten
 • De groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers.

 • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd.