‘Mama is eigenlijk een ander woord voor tovenaar…’

‘Mama is eigenlijk een ander woord voor tovenaar…’

MOEDIGE MOEDERS
DOEN HET ZELF, MAAR NIET ALLEEN

Opvoeden is een mooie en dankbare taak, maar kent ook veel uitdagingen. Steeds meer kinderen groeien op in éénoudergezinnen, waarbij het in veruit de meeste gevallen gaat om alleenstaande moeders. Supermoeders als je het ons vraagt.

VOOR WIE

Deze workshop is voor alle Moedige Alleenstaande Moeders uit de gemeente Weert.

DOELSTELLING

Alleenstaande moeders in hun kracht zetten door hen te helpen bij onder andere de sociale en financiële uitdagingen in hun leven.

DOEL EN INHOUD VAN DE LEZING

Veel moeders hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. Ze zoeken een balans tussen het opvoeden, werk en het huishouden. Dit gaat soms zelfs ten koste van hun eigen sociale leven. Uit ervaring blijkt dat veel moeders dit erg moeilijk vinden. Tegelijk ervaren alleenstaande moeders stress door onder andere hun financiële uitdagingen.

Hoe ziet jouw dagelijks leven er op dit moment uit? Hoe combineer jij dit met het alleenstaand moederschap? Waar zitten de mogelijkheden en waar de valkuilen?

Tijdens deze workshop bespreken we al deze vragen. We gaan aan de slag met onder andere de volgende thema’s:

Ten slotte maken de kinderen zelf een plan om de klassensfeer te verbeteren.

Optioneel: ouderavond

Wat is de rol van ouders in dit proces? Hoe kun je als ouder bijdragen aan een betere sfeer in de klas? Welke gedrag vertoont jouw zoon of dochter in de klas? Waar komt dat gedrag vandaan en hoe kun je dit verbeteren?

Deze ouderavond gaat verder waar de gastles in de klas is geëindigd. We geven ouders een terugkoppeling van de gastles in de klas. De thema’s die in de klas zijn besproken, staan ook tijdens deze ouderavond op de agenda.

  • Inzicht geven in de huidige situatie en doelen stellen voor de ideale situatie

  • Denken-voelen-doen: welke gedachtes spelen er in jouw hoofd en wat voel je?

  • (H)erkenning en uitwisseling van ervaringen

  • Praktische informatie over voorzieningen in Weert

  • Balans (terug)vinden en bewaren

PRAKTISCHE INFO

  • De groep bestaat uit minimaal 4 deelnemers.

  • Voor deze activiteit wordt geen eigen bijdrage gevraagd.