DE KRACHT VAN EEN SOCIAAL NETWERK

DE KRACHT VAN EEN SOCIAAL NETWERK

kracht van sociaal netwerk

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg helpen we mensen met de vragen en uitdagingen die op hun pad komen. Door middel van persoonlijke begeleiding brengen we de problematiek in kaart en samen met de cliënt maken we een plan van aanpak.

Hoe ziet dit traject eruit? Hoe kunnen wij inwoners uit Midden-Limburg ondersteunen? In dit artikel delen we het verhaal van één van onze maatschappelijk werkers en zijn cliënte.

DREMPEL OM HULP TE VRAGEN

Bij het maatschappelijk werk zien we dat cliënten soms vraagverlegen zijn en het lastig vinden om een beroep te doen op hun directe omgeving. Tegelijkertijd zien we dat er verrassende en duurzame oplossingen mogelijk zijn wanneer iemand zijn netwerk aan kan spreken. Bijkomend voordeel is dat de cliënt zich vaak gezien en gesteund voelt door het netwerk, wat een positieve impuls is voor eigenwaarde.

DE KRACHT VAN EEN SOCIAAL NETWERK 

Een goed voorbeeld daarvan is het verhaal van Marieke. Ze is net gescheiden en haar familie maakt zich zorgen. Na de scheiding verwaarloost ze zichzelf en trekt ze zich terug. De oudste zoon van Marieke – ze heeft drie kinderen van zes, negen en veertien – heeft ondertussen alarm geslagen bij oma. Het gezin heeft financiële problemen, er is geen eten in huis en Marieke is al een week niet gaan werken.

De ouders en broers  van Marieke steken de koppen bij elkaar. Schoorvoetend wordt het maatschappelijk werk ingeschakeld. Dat is een hele stap, want Marieke weet van niks. Toch wordt via de broer een huisbezoek ingepland. Het had ook niet anders gekund want ondertussen is bij Marieke thuis de telefoon afgesloten, is er beslag gelegd op haar inkomen en bestaat het enige bezoek dat ze nog krijgt uit deurwaarders.

Marieke heeft er geen zin in, voelt zich overvallen. We treffen haar aan, samen met haar drie kinderen, moeder en één van haar broers. Iedereen doet zijn zegje en deelt zijn zorgen. Iedereen vertelt waarom deze stap nodig is en waarom ze hier nu aanwezig zijn. Behalve Marieke. Ze luistert wel, maar wil eigenlijk niets anders dan met rust gelaten worden. Maar de dreiging van loonbeslag, mogelijke uithuiszetting en de druk van haar familie geven de doorslag. Ze voelt steun en geeft voorzichtig aan hulp nodig te hebben.

ONDERSTEUNING VAN HET AMW-ML

Haar motivatie is op dat moment nog zeer laag, mede omdat zij veel verdriet heeft en haar vertrouwen is kwijtgeraakt in mensen en relaties. Marieke heeft veel meegemaakt in haar huwelijk. Ze is vaak geslagen door haar partner en de kinderen waren hier met regelmaat getuige van. Zowel Marieke als haar kinderen hebben dit nooit gedeeld met derden, uit angst en schaamte. Het was dan ook een enorme stap voor Marieke om haar scheiding door te zetten.

Door professionele hulp van een maatschappelijk werker is het Marieke – met dank aan haar omgeving –gelukt om de negatieve spiraal te doorbreken. We gaan vast nog een aantal uitdagingen tegenkomen in dit traject, maar de acute dreiging van uithuiszetting is voorkomen en er is weer eten in huis. Dat is beter voor Marieke, voor haar kinderen en voor de maatschappij. Een uithuiszetting heeft een grote impact op de kinderen, om nog maar te zwijgen over de extra hulp die daarna noodzakelijk is.

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg vinden we het belangrijk om mensen terug in hun kracht te zetten. Problemen aanpakken doe je namelijk zelf, maar niet alleen. Vrienden, familie én onze maatschappelijk werkers kunnen hierbij helpen.

Wegens privacy-redenen is de naam Marieke gefingeerd