TRAINING LEZEN EN SCHRIJVEN

TRAINING LEZEN EN SCHRIJVEN

Wist je dat er in Nederland maar liefst 2,5 miljoen mensen wonen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden? Risse Groep en Werk.Kom zetten zich samen met Stichting Lezen en Schrijven in voor laaggeletterden. Iedereen is welkom! Ook mensen die niet bij Risse Groep werken kunnen deelnemen aan de training Lezen en Schrijven. De training levert zelfredzame mensen op met een flinke dosis zelfvertrouwen. Wil jij meedoen of ken je iemand die dat misschien zou willen? Neem dan contact op.

De deelnemers die meedoen aan de training hebben allemaal moeite met een stukje van taal, rekenen of digitale vaardigheden. De één vindt het lastig om een formulier in te vullen, de ander krijgt buikpijn als hij een rekensom moet maken of wanneer hij in zijn eentje de bus moet nemen. Weer een ander heeft er moeite mee leesbare appjes schrijven. Iedereen die deelneemt aan de training krijgt zorg op maat. De training is vraag-gestuurd. En het is vooral een training voor het ‘echte leven’, praktijkgericht: je hebt er iets aan! De oefeningen die deelnemers krijgen, zijn ook allemaal uit het leven gegrepen.

Een groepje deelnemers begeleiden binnen de training Lezen en Schrijven is ontzettend mooi en dankbaar werk. We zien de deelnemers groeien. De begeleiders hebben de vrijheid om een eigen draai te geven aan hun ‘lesjes’. Er zijn ook allerlei oefeningen beschikbaar van Stichting Lezen en Schrijven. Alle deelnemers krijgen vooraf een intakegesprek. Hun achtergrond wordt in kaart gebracht en ze vertellen waar ze moeite mee hebben en wat ze graag willen leren in de training.

Veilige sfeer

We kijken mee bij het groepje van Henri en Danielle. Henri schrijft in de eerste bijeenkomst het woord ‘gezellig’ op het bord. “Wij gaan leren leuk en gezellig maken!,” licht hij toe. De koffie en koekjes gaan rond. “Het is belangrijk om een veilige sfeer te creëren, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt”, vertelt Danielle. “Veel van deze mensen zijn onzeker geworden omdat ze niet op alle vlakken goed mee konden op school. Wij werken ook meteen aan hun zelfvertrouwen. We willen een open sfeer scheppen waarin iedereen zich durft te uiten en ook foutjes durft te maken. Want ook van foutjes kun je veel leren.”

Schaamte

Er bestaat over het algemeen schaamte bij laaggeletterden. Vaak verzinnen ze een smoesje om te verbergen dat ze moeite hebben met lezen of schrijven: ‘Ik ben mijn bril vergeten!’ zeggen ze dan, of ‘ik ga thuis even rustig zitten om het formulier in te vullen’, meestal vragen ze dan hulp van derden. Henri en Danielle vertellen de deelnemers dat ze in een groot gezelschap verkeren: er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met dit soort vaardigheden. Dat zijn er heel veel:  dat is een 2 met maar liefst  6 cijfers achter de komma!

IJsbrekers

Het is dus helemaal niks om je voor te schamen. Om het ijs te breken vertellen Henri en Danielle op humoristische wijze wat zij allemaal minder goed konden op school. Dat maakt de tongen los. Mensen worden met de minuut minder onzeker. En dan het hoogtepunt van de les. We gaan op zoek naar waar de deelnemers nu juist wel goed in zijn. Iedereen heeft talenten. Een deelneemster begint onmiddellijk te glunderen: “Ik zing liedjes in 5 verschillende talen!” Wat een mooi talent! Een andere deelnemer vertelt: “Ik ben heel sociaal en kan goed luisteren. Ik zit vaak op een bankje in de stad en dan raak ik met allerlei mensen in gesprek. Ik ben geïnteresseerd in mensen uit allerlei landen.” Dan krijgen ze een schrijfopdracht over dit thema.

Leren voor het leven

In de volgende bijeenkomsten komt er van alles aan bod. De ene keer gaan we reclamefolders uitpluizen en kiezen deelnemers wat ze zouden willen kopen. Ze maken een inschatting van wat het gaat kosten. Een andere keer oefenen we what’s app-gesprekken en leren ze duidelijk formuleren. Wie daar behoefte aan heeft krijgt les in googelen, microsoft Word of opzoeken hoe laat de trein vertrekt. Alles wordt zo praktisch mogelijk gemaakt. En misschien gaan we eens naar het bedrijfsrestaurant om daar iets te kopen? Deelnemers mogen dan uitrekenen hoeveel geld ze terugkrijgen. Alles is erop gericht om zo zelfredzaam mogelijk te worden.

Meer info?
Ken jij iemand of ben jij iemand die wil meedoen aan de Training Lezen en Schrijven? Meld je aan via digitaalhuis@bibliocenter.nl of via 088-2432000. Ook mensen die niet werkzaam zijn bij Risse Groep mogen meedoen!