HOE STAP IK UIT EEN GEWELDADIGE SITUATIE?

HOE STAP IK UIT EEN GEWELDADIGE SITUATIE?

uit geweldadige situatie stappen

Je bent tot de conclusie gekomen dat de situatie niet gezond is. En nu?
Allereerst, je hebt een dappere beslissing genomen. Een beslissing waar een heel proces aan vooraf is gegaan, maar waarbij je nu voor jezelf kiest. Dit vergt moed en doorzettingsvermogen. Het is nu tijd om jezelf weer in jouw kracht te zetten en het geweld te stoppen.

Vind steun in jouw directe omgeving

Een gewelddadige relatie stoppen kan voelen als een eenzaam proces. Misschien ben jij in de afgelopen jaren vervreemd geraakt van jouw vrienden en familie en voelt het nu alsof je er alleen voor staat.

Toch zijn er altijd mensen die jou kunnen steunen en waar jij op kunt bouwen. Je kunt altijd contact opnemen met hulpverleningsorganisaties. Deze professionals zijn erin getraind om mensen in jouw situatie te helpen en ondersteunen bij praktische en emotionele aspecten.

Misschien voelt professionele ondersteuning nog als een te grote stap. In dat geval kijk je eerst naar de mogelijkheden binnen jouw eigen sociale netwerk. Wie kun jij in vertrouwen nemen? Bij wie kun jij jouw verhaal kwijt? En wie kan met jou meedenken en zoeken naar oplossingen? Onthoud dat je niet direct jouw hele verhaal hoeft te delen met jouw vertrouwenspersoon. Stap voor stap vertel je wat jij op dat moment wilt delen. Daarbij draait het niet om de details, maar om het feit dat jij de situatie erkent en hier iets aan wilt doen. Deze gesprekken kunnen al voelen als een enorme opluchting.

Een veilige omgeving

Wellicht kun je met iemand afspraken maken om er samen voor te zorgen dat je veilig bent. Hierbij enkele tips en voorbeelden:

  • Heb jij goed contact met jouw buren? Wellicht kun je hen vragen of ze even langskomen als de spanning oploopt. Of misschien ben je er zelfs al aan toe om de politie te bellen, maar durf je dit zelf niet. De buren kunnen dit voor jou doen de volgende keer dat zij een ruzie horen.

  • Bespreek de situatie met je huisarts. Hier zou je niet meteen aan denken, maar jouw huisarts heeft beroepsgeheim en kan met je meedenken en je eventueel doorverwijzen.

  • Maak een overzicht wie uit jouw netwerk zou kunnen helpen en vooral op welke manier. Zo krijg je zicht op jouw supportsystem.

  • Kunnen jij en jouw partner samen over dit gevoelige onderwerp in gesprek? Probeer dan samen afspraken te maken wat je het beste kunt doen als de spanning te hoog oploopt. Is een time-out een optie? Of een signaal of een stopwoord waarmee je naar de ander kunt aangeven dat dit situatie nu moet stoppen?

Professionele hulpverlening

Als jij de stap wilt zetten naar professionele hulpverlening, is het goed om te weten dat er niet direct allerlei toeters en bellen gaan rinkelen. Een hulpverlener kan jouw verhaal aanhoren, je een luisterend oor bieden en vervolgens samen met jou kijken wat de beste stappen zijn.

Vaak horen we dat men bang is dat hulpverleningsorganisaties direct beslissingen nemen en het proces overnemen. Dat is niet zo. Als professionals hebben wij inderdaad een meldcode van huiselijk geweld. Bij het AMW-ML zullen we dit altijd in samenspraak doen met de cliënt. Dit vinden we juist erg belangrijk. Daarom gebeurt er niets achter jouw rug om.

Meer informatie en tips vind je bij onderstaande instanties: